Hoe bereik ik zo goed mogelijk wat ik wil?

Hoe bereik ik zo goed mogelijk wat ik wil?

Ik wil zo goed mogelijk weten waar ik aan toe ben. / Ik wil politici die er voor mij zijn.
Alle partijen proberen hun kiezers tevreden te houden, al was het alleen maar omdat ze die kiezers bij de volgende verkiezingen nodig hebben. Maar geen enkele politieke partij kan altijd precies doen wat de partij voor de verkiezingen heeft beloofd. Elke partij zal deals moeten sluiten met andere partijen om een meerderheid voor bepaalde plannen te krijgen. Er zullen daarbij compromissen moeten worden gesloten omdat er veel verschillen zijn tussen partijen, en elke partij genoeg plannen moet waarmaken om zijn eigen achterban voldoende tevreden te houden. Maar dit betekent ook dat partijen hun eigen achterban soms teleur moeten stellen.
Wil je zo goed mogelijk weten of je kunt rekenen op de politici waarop je wilt stemmen, dan is het  zinvol om naar het verkiezingsprogramma van de partij te kijken. Kijk bijvoorbeeld ook eens of de partij een goede regeringspartner zou kunnen zijn, of welke steun jouw partij kan krijgen in de Tweede Kamer voor bepaalde plannen. Om te weten of er zulke partijen zijn, kun je de verkiezingsprogramma’s naast elkaar leggen en kijken welke partijen elkaar kunnen vinden op de punten die jij belangrijk vindt.

Ik wil een goede toekomst voor mijzelf en anderen in Nederland.
Alle politieke partijen willen Nederland beter maken; een beter milieu, voldoende werkgelegenheid, goede gezondheidszorg, goed onderwijs, een veilig land en een goed pensioenen. Elke partij legt wel de nadruk op andere dingen. De ene partij vindt bijvoorbeeld dat de overheid meer moet doen, terwijl een andere partij zaken zoveel mogelijk aan de markt wil overlaten. Ook zijn er partijen die het belangrijk vinden om te werken aan milieubescherming, onderwijs of salarisverhogingen, maar dat Nederland hier niet veel verder in kan gaan dan andere Westerse landen om mee te kunnen blijven komen met de landen om ons heen. Als je een betere toekomst in Nederland wilt, kijk dan welke partij voor jou met de belangrijkste verbeteringen komt voor de korte en langere termijn.

Ik wil mijn baan / inkomen behouden.
Voor veel politieke partijen zijn werkgelegenheid, salarissen en zaken als je pensioen belangrijk. Toch zijn er verschillen te zien. De ene partij vindt bijvoorbeeld dat de overheid moet zorgen voor goede salarissen bij bedrijven of zelfs een basisinkomen, terwijl een andere partij de salarissen zoveel mogelijk aan werkgevers wil overlaten. Ook zijn er partijen die vinden dat er weliswaar goede salarissen en arbeidsvoorwaarden moeten zijn, maar dat er daarbij wel naar de hoogte van de salarissen in de wereld om ons heen gekeken moet worden. Het is in het verleden veel voorgekomen dat bedrijven zich in landen met lagere lonen of betere wet- en regelgeving hebben gevestigd, waardoor de werkgelegenheid in Nederland daalde. Om je baan en inkomen zo goed mogelijk te beschermen kun je kijken welke partij je huidige en toekomstige werkgevers en daarmee de werkgelegenheid volgens jou zo goed mogelijk beschermt.

Ik wil het nu echt anders.
Als je het anders wil, dan is het goed te kijken welke partij de meeste kans maakt om jouw wensen na de verkiezingen ook echt waar te maken. Of dat zal lukken, hangt onder andere af van wat de partij wil bereiken. Een andere vraag is of de partij voldoende steun van andere politieke partijen kan krijgen voor haar plannen. Geen enkele partij kan het in Nederland alleen. En sommige veranderingen zijn niet haalbaar doordat ze bijvoorbeeld te veel tijd kosten, de wet ze niet zomaar toestaat of bepaalde internationale afspraken ze verhinderen.
Kijk ook bij de verschillende vragen onder ‘Wat gebeurt er met mijn stem?

Ik wil dat Nederland Nederland blijft.
Vrijwel alle partijen vinden dat wie in Nederland wil wonen zich voldoende moet aanpassen aan onze Nederlandse cultuur (moet ‘integreren’). Ook willen de meeste partijen maar een beperkt aantal vluchtelingen toelaten. Een enkele partij wil vluchtelingen helemaal niet meer toelaten.
Verder willen partijen verschillend omgaan met mensen die zich niet willen aanpassen. De ene partij wil hard optreden en mensen uiteindelijk wegsturen. Andere partijen willen overtreders vooral begeleiden en opvoeden. Er zitten bijvoorbeeld ook verschillen in de manier waarop we met onze eigen cultuur en die van anderen omgaan. Moeten we anders omgaan met Zwarte Piet? Maar ook; moet het Suikerfeest op de Nederlandse kalender als een feestdag? Kijk in de verkiezingsprogramma’s om te zien wat de verschillende partijen willen bereiken.

Ik wil politici die doen wat ze zeggen en ik wil niet genaaid worden.
Geen enkele politieke partij kan precies doen wat de partij voor de verkiezingen heeft beloofd. De eigen politieke achterban, media, kiezers en andere politieke partijen houden politici op dit punt goed in de gaten. Daarom moeten politici en partijen wel degelijk hun beloftes zo goed mogelijk nakomen. Elke politieke partij zal echter deals moeten sluiten met andere partijen om meerderheden voor plannen te krijgen. Daarbij zijn compromissen onvermijdelijk door de verschillen tussen partijen en omdat elke partij voldoende plannen moet verwezenlijken om haar eigen achterban tevreden te houden. Helaas betekent dit partijen hun eigen achterban soms ook teleur moeten stellen.